Xəbərlər

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİNİN, İNZİBATİ VƏ KOMMERSİYA KOLLEGİYALARI SƏDRLƏRİNİN VƏ BİR SIRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
BİR SİRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN VƏ SƏDRLƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI BƏZİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
YENİ YARADILMIŞ İNZİBATİ VƏ KOMMERSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin onbirinci sessiyası keçirilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Qasım Əliyev Ordubad rayonunda vətəndaşları qəbul edib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin nəşri olan Bülletenin yeni nömrəsi çapdan çıxmışdır
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Qasım Əliyev Ordubad rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Qasım Əliyev Şərur rayonunda vətəndaşları qəbul edib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Qasım Əliyev Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclasında iştirak edib