gerb azerbaijan

 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

ALİ MƏCLİSİNİN

 

 

FƏXRİ FƏRMANI

№ 48

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Ali Məhkəməsi səmərəli

fəaliyyətinə görə

 

 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

ALİ MƏCLİSİNİN

FƏXRİ FƏRMANI İLƏ TƏLTİF EDİLMİŞDİR

 

 

 

                                                                       NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

                                                                        ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ:       VASİF TALIBOV

 

                                                                                                                                  02 oktyabr 2015-ci il